Thursday, May 7, 2015

Indeks Surat MS40320 Volume 3

Indeks Surat MS40320 Volume 3


Surat
Folio
Daripada
Kepada
Tarikh
1
Surat 7
Francis Light 
Saudagar Raja 
 15 April 1787
2
 Folio 1
 Francis Light
 Saudagar Raja
17 April 1787 
3
 Folio 1
 Francis Light
 Saudagar Raja
20 Rejab, Selasa, 8 Mac 1787 
4
Folio 1
Francis Light 
Saudagar Raja 
3 Rejab, 21 April 1787 
5
 Folio 1
Francis Light 
Saudagar Raja 
11 Rejab, 29 April 1787 
6
 Folio 2
Francis Light 
 Saudagar Raja
16 Jamadil Awal (1201), 6 Mac (1787)
7
 Folio 2
 Francis Light
Saudagar Raja 
25 Jamadil Awal,  16 Mac 1787
8
 Folio 3
 Francis Light
 Saudagar Raja
 3 Jamadil Akhir, Sabtu, 24 Mac 1787
9
Folio 3
Surat 4
Francis Light
Saudagar Raja
3 April 1787
10
Folio 4
Surat 5
Francis Light
Saudagar Raja
19 Jamadil Akhir, 8 Mac
11
Folio 4
Surat 6
Francis Light
Saudagar Raja

12
Folio 5
Surat 15
Francis Light
Saudagar Raja
2 Jamadil Akhir, 22 Mac 1787
13
Folio 5
Surat 16
Francis Light
Saudagar Raja
26 Jamadil Akhir, Ahad, 1787
14
Folio 5
Surat 17
Francis Light
Saudagar Raja
19 Jamadil Akhir
15
Folio 6
Surat 12
Francis Light
Saudagar Raja
22 Rejab
16
Folio 6
Surat 13
Francis Light
Saudagar Raja
24 Rejab, 12 Mac 1787
17
Folio 6
Surat 14
Francis Light
Saudagar Raja
13 Jamadil Akhir, 3 April 1787
18
Folio 7
Surat 18
Francis Light
Saudagar Raja
2 Rejab, Jumaat, 21 April 1787
19
Folio 7
Surat 19
Francis Light
Saudagar Raja
2 Rejab, Jumaat, 21 April 1787
20
Folio 7
Surat 20
Francis Light
Saudagar Raja
28 Rejab, Selasa, 15 May 1787
21
Senarai Penduduk Pulau Pinang
Keling, Melayu, Acheh dan Tenu

22
Senarai Penduduk Pulau Pinang
Keling, Melayu, Acheh dan Tenu

23
Senarai pengambilan kapas

3 Jamadil Awal, Isnin, Tahun Wau
24
Saudagar Raja di Kedah
Francis Light
15 Shawal
25
Saudagar Raja di Kedah
Francis Light
15 Zulhijjah 1203 Tahun2 Ba (5 September 1789)
26
Senarai daftar pembeli nibung

T.T
27
Penggawa Telibong, negeri Terang
Francis Light di Salang
T.T
28
Saudagar Raja
James Scott
27 Syawal
29
Sayid Muhammad Terengganu
Francis Light
7 Safar, Ahad
30
Saudagar Raja
Francis Light
28 Jamadil Akhir 1203 Tahun2 Ba (26 Mac 1789)
31
Francis Light
Sultan Muhammad Jiwa Kedah
16 dan 18 Syawal
32
Raja Diyang(?) Metanang
Francis Light
T.T
33
Saudagar Raja
Francis Light
2 Jamadil Akhir 1202 Tahun2 Ba (10 Mac 1788)
34
Nakhoda Syeikh
Jogan Piyarat
T.T
35
Cunda Long Ismail
Francis Light
16 Safar, Jumaat
36
Long Ismail
Francis Light
16 Rabiul Akhir, Isnin
37
Long Ismail
Francis Light
14 Muharam, Isnin
38
Surat Perjanjian Mek Mas

29 Ramadhan 1198 tahun Alif, hari Selasa (17 Ogos 1784)
39
Long Ismail
Francis Light
9 Ramadhan, Selasa
40
Long Ismail
Francis Light
Jamadil Akhir?
41
Sultan Abdullah 
Francis Light
16 Rejab, Jumaat
42
Senarai Hutang Raja Pahlawan, Raja Dewa Makota dan Bendahari Muhammad Lebai

T.T
43
Sultan Abdullah
Francis Light
13 Safar
44
Senarai nama orang menebas tanah

Rabiul Akhir, Tahun 71, tahun Zai, hari Jumaat
45
Dato Bendahara Batu Bara

T.T
46
Laksamana Kedah
Francis Light
4 Zulhijjah
47
Senarai nama orang bekerja dan berhutang

T.T
48
Senarai hutang Dato Raja Dewa Mahkota, Dato Raja Pahlawan dan Lebai Muhamad

Ahad, 14 Zulhijah 1200, tahun Jim (8 Oktober 1786)
49
Raja Muda Perlis
Francis Light
Selasa, 1 Syaaban 1202 Tahun Dal Awal (6 Mei 1788)
50
Tengku Sayid Jaafar, Panglima Besar Selangor
Francis Light
10 Zulkaedah, Selasa
51
Pu Chat
Francis Light
21 Muharam 1201, Tahun Dal (13 November 1786)
52
Nakhoda Pu Saleh
Francis Light
27 Muharam, Ahad
53
Saudagar Raja
Francis Light
25 Jamadil Awal, Sabtu
54
Nakhoda Pu Ali Acheh
Francis Light
T.T
55
Pu Saleh
Francis Light
T. T
56
Francis Light


57
Sultan Alauddin Aceh
Francis Light
(Nov. 1790?)
58
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
28 Syaaban, Jumaat
59
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
17 Zulhijah, Ahad
60
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
29 Zulkaedah, Ahad
61
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
29 Syaaban
62
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
2 Jamadil Akhir, Khamis
63
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
5 Jamadil Awal (25/02/1787?)
64
Raja Pahlawan Ali Khan
Kapten Scott
19 Muharam, Ahad
65
Penggawa Tua Kedah
Piya Rat
1 Jamadil Awal, Sabtu, Tahun Ha
66
Encik Lu Ngak
Francis Light
25 Jamadil Awal 1199 Tahun Ha, Hari Selasa
(5 April 1785)
67
Raja Muda Kedah (Perlis)
Francis Light
T.T
68
Francis Light
Laksamana Kedah
21 Zulkaedah, Rabu (12 Aug 1789?)
69
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
T.T
70
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
T.T
71
Laksamana Kedah
Francis Light
22 Syawal 1181 (12 Mac 1768)
72
Dato Raja Indera Setia
Francis Light
26 Muharam, Ahad
73
Raja Ali Selangor
Francis Light
T.T (1788?)
74
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
23 Syawal, Khamis (1792?)
75
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
5 Syawal 1206, Tahun Alif, Ahad (27 Mei 1792)
76
Abdul Rahim Haji Abdullah Melaka
Francis Light
19 Rabiul Akhir 1207 (4 Disember 1792)
77
Yusuf
Francis Light
T.T
78
Daftar beli barang dan upah
-
T.T
79
Sharif Kasim
Francis Light
Sabtu, 20 Muharam 1207, 8 September 1792
80
Yang Dipertuan Siak

Rabu, 23 Zulhijah 1202 (24 September 1788)
81
Sultan Selangor
Francis Light
1201/1787
82
Engku Maharaja Lela Pane
Francis Light
T.T
83
Dato' Bendahara dan Dato' Keempat Suku Batu Bara
Francis Light
Ahad, 10 Safar
84
Senarai barang dan harganya
T.T
85
Arung Temujung Aceh
Francis LightT.T

No comments:

Post a Comment