Monday, October 5, 2015

Daftar Senarai Pembeli Nibung Beserta Harganya (MS40320/3 folio 13 & 14)

[MS40320/folio 14 verso]
Babat fasal nibung pada Cik Sah dua ratus, harganya sepuluh riyal seemas
Sebagai pada Panglima Dua Hakim nibung lima ratus lima puluh, harganya tiga puluh tiga riyal.
Sebagai pada Mu’alim Bongsu nibung dua ratus, harganya dua belas riyal.
Sebagai pada orang Kedah seratus nibung, harganya enam riyal.


Sebagai pada Cik Jenal tiga ratus nibung, harganya dulapan belas riyal.
Sebagai pada pada Cik Jenal nibungnya seratus panjang sepuluh, harganya tujuh riyal.
Sebagai pada Panglima Busu nibung empat ratus, harganya dua puluh empat riyal.
Sebagai pada Cik Kenasir nibung dua ratus tiga puluh, harganya tiga belas riyal.
Sebagai pada Cik Samah nibung enam ratus dua puluh, harganya tiga puluh riyal.
Sebagai pada Cik Mirap nibung tiga ratus, harganya dulapan belas riyal.
Sebagai pada mata-mata Dua Rahim nibung enam ratus empat puluh, harganya tiga puluh dulapan.
Sebagai pada Nakhoda Jamal nibung dua ratus lima puluh, harganya lima belas riyal.
Sebagai pada Cik Panjang nibung tiga ratus, harganya dulapan belas riyal.
Sebagai pada Cik Suru nibung dua ratus, harganya dua belas riyal.
Sebagai pada Cik Long Ilar nibung seratus, harganya enam riyal.
Sebagai pada Cik Nurdin nibung dua ratus, harganya dua belas riyal.
Sebagai pada Cik Nurdin nibung empat ratus, harganya dua puluh empat riyal.


[MS40320/Folio 14 recto]
Sebagai pada Cik Ismail nibung empat ratus, harganya dua puluh empat rial.
Sebagai pada Cik Amin nibung empat ratus, harganya dua puluh empat rial.
Sebagai pada Cik Mukmin nibung dulapan ratus enam puluh tujuh batang, harganya empat puluh lima rial.
Sebagai pada Mata-mata nibung dua ratus tujuh puluh empat, harganya enam belas rial.
Sebagai pada Cik ‘Alim nibung seratus tiga puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Budin nibung tiga ratus, harganya dulapan belas rial.
Sebagai pada Panglima Itam nibung dua ratus tiga puluh, harganya tiga belas rial.
Sebagai pada Cik Dilah nibung tiga ratus, harganya dulapan belas rial.
Sebagai pada orang Tenu nibung dua ratus enam puluh, harganya dua puluh rial.
Sebagai pada Panglima Dua Hakim nibung seratus dua puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Dilah nibung tiga ratus dua puluh, harganya dulapan belas rial.
Sebagai pada Ok Tang nibung seratus sembilan puluh, harganya sebelas rial.
Sebagai pada Cik Saleh nibung seratus enam puluh, harganya sembilan rial.
Sebagai pada Cik Saleh nibung panjang sembilan puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Amin nibung pendek lima puluh dan panjang lima puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Alang teman Cik Budin nibung seratus tiga puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Amat nibung sembilan puluh dua batang, harganya lima rial dua kupang.
Sebagai pada Cik Miru nibung seratus lima puluh, harganya sembilan rial.
Sebagai pada Cik Silimau nibung tiga ratus, harganya dulapan belas rial.

[MS40320/Folio 13 verso]
Sebagai pada Lebai ‘Ali nibung lima puluh, harganya tiga rial.
Sebagai pada Long Petani nibung seratus dua puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Kamir nibung seratus, harganya enam rial.
Sebagai pada Cik Ismail nibung empat ratus, harganya dua puluh empat rial.
Sebagai pada Cik Amin nibung empat ratus, harganya dua puluh empat rial.
Sebagai pada Cik Mukmin nibung dulapan ratus enam puluh tujuh batang, harganya empat puluh lima rial.
Sebagai pada mata mata nibung dua ratus tujuh puluh empat, harganya enam belas rial.
Sebagai pada Cik ‘Alim nibung seratus tiga puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Budin nibung tiga ratus, harganya dulapan belas rial.
Sebagai pada Panglima Enam nibung dua ratus tiga puluh, harganya tiga belas rial.
Sebagai pada Cik Dilah nibung tiga ratus, harganya dulapan belas rial.
Sebagai pada orang Tenu nibung dua ratus enam puluh, harganya dua puluh rial.
Sebagai pada Panglima Dua Hakim nibung seratus dua puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Dilah nibung tiga ratus dua puluh, harganya dulapan belas rial.
Sebagai pada Ok Tang nibung seratus sembilan puluh, harganya sembilan rial.
Sebagai pada Cik Saleh nibung seratus enam puluh, harganya sembilan rial.
Sebagai pada Cik Saleh nibung panjang sembilan puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Amin nibung pendek lima puluh dan panjang lima puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Alang teman Cik Budin nibung seratus tiga puluh, harganya tujuh rial.
Sebagai pada Cik Amat nibung sembilan puluh dua batang, harganya lima rial dua kupang.
Sebagai pada Cik Miru nibung seratus lima puluh, harganya sembilan rial.
Sebagai pada Cik Silimau nibung tiga ratus, harganya dulapan belas rial.

No comments:

Post a Comment