Friday, November 6, 2015

Senarai Nama orang bekerja menebas tanah di Pulau Pinang (MS40320/3 folio 32)

Sanah 71, pada tahun zai, pada bulan Rabiul Akhir, pada hari Jumaat, pada keti itu diperbuat surat di situ ada orang menembas di Light Raja.


Pertama Busu Banar
Fatah anak Pak Long Laut
Sah anak Busu Banjar
Ia Dang anaknya
Long Iaju anak Alang Otak
Busu Tai Bang
Ngah anak Lebai Cu
Dan Angah nak Alang Kirtang
Dan Long Sah
Dan Long Teh Tak Nang
Dan Long anak tukang Kirim
Dan Ngah anak Manja
Dan Ngah Gatal
Dan Teh Kedah
Dan Panja Umar
Dan Cik Aris
Dan Putih Timam
Dan Putih Tak Rin
Dan Long Tak Sipadala
Dan Cik Long Kak Cak
Dan Teh Julan
Dan Jang Baujar
Dan Itam Ju Mudi
Dan Jelan Li
Dan Alang Alat
Dan Ngah Aman
Dan Panglima Paca Mana
Dan Cik Nal
Dan adiknya Teh
Dan Cik Ran
Dan Batik
Dan Long Mat
Dan Cik Long Asan
Dan Jang adiknya
Dan Najnak2
Dan Yan
Dan Long Kecik
Dan Labik Putih
Dan Ngah Kebakak
Dan Long Kudin
Dan Jang Ngah Nana
Dan Teman Jang NgahNana seorang

Dan Dolah anak Long Usah
Dan Lebai Padang Malu
Dan Paja Kula
Dan Long anak Paja Kula
Dan Itam Anak Pengembala Ngah
Dan Man anak Itam Memarasta
Dan Long anak Pawang Jabar
Dan Ngah anak Ngah Genang
Dan Ngah Padang anak Cik Genal
Dan Itam Pak Kaham
Dan Long Tegang
Dan orang dagang dari Senalak
Dan Cik Amal
Dan itu anak sulung Wak Lul
Dan Teh Kenat
Dan Cik anak Ting Kan
Dan Sama anak Akob
Dan Long Setali
Dan Alang anak Salam
Dan Kari
Dan Pengilam Ngah Ngat
Dan Alang Gan Nang
Dan Tang Gan Nang
Dan Long anak Alang Kalian
Dan Cik Nana
Dan Ngah Batik
Dan Cik Man
Dan Cik Ngah Saliman

Dan Lebai Muhammad
Dan Ngah anak Itam
Dan Seman anak Pu Dang
Dan Ngah Telada
Dan Cik Long Aba Dang
Dan Ngah Batik
Dan Ngah Cat
Dan Panji
Dan Jong anak Putih Piyasi
Dan Long Cak anak Cik Mek
Dan beranak Ku Lah
Dan Long Sat
Dan Lebai Tebal
Dan Long Cat anak Pang
Dan Ngah Pimari
Dan Alang adiknya
Dan ‘Im anak Mak Wik
Dan Raman
Dan Ngah Kasang
Dan Pang Mek Bin Tak
Dan Kiram
Dan Pang anak Muhammad
Dan Ngah anak Ngah Kuras
Dan Cik Long anak Lebai Pal
Dan Tok Keling Lokin
Dan Umar Mek Wat
Muhammad anak Papan Pan
Dan Cik Sah anak Ngah Keling
Dan Hasib Putih
Dan Alang Bukit Tinggi

Dan jumlahnya rupa itunya yang bekerja di Teluk Raya Raja satu sanya orang. 

Di dalam tas itu empat belas orang takarnya serelung sorang, katanya sudah hamba dari tolong jirak dari tak beri mari kepuji ada tabat lihat, jika tiada baik lagi boleh dia suruh kerja lagi baiki boleh dia turut yang kebanyakan rupita yang empat belas orang itu tergalnya hendak pulang ada dengan kahlannya. 

Ahwalnya itulah hamba dari tahu maklumkan. Tamat.

No comments:

Post a Comment