Monday, November 16, 2015

Surat Pu Chat kepada Francis Light (MS40320/3 folio 39) berkenaan harga pinang dan lada, 21 Muharam 1201, Tahun Dal (13 November 1786)

Qawluhu al-Haq

Surat cap Pu Chat beri taruh pada Dato’ Gurnador Pulau Pinang.


Maka adalah sanda Pu Chat berjanji jika sanda datang dari Aceh, atawa perahu sanda datang membawak pinang dan lada, jika pinang kuti sanda beri sepuluh laksa sebonggol jadi rial dua puluh empat rial dan pinang awak sanda beri dulapan laksa sebonggol dan lada sanda beri pada sebahara tiga puluh dulapan rial. Demikianlah perjanjian sanda dengan Dato’ Gurnador. Wakatibuhu Ibrahim. 

Tamat. Diperbuat surat ini sanah 121 tahun2 dal pada selikur bulan Muharam.

Ini surat perjanjian Pu Chat Lombok(?) dengan Tuan Gurnador.


No comments:

Post a Comment