Thursday, November 26, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukaram Shah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 48) berkenaan penahanan 5 orang anak kapal

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang. 

Ahwal adalah di dalam bulan Sawal itu sahabat beta suruh Syahbandar Pulau Pinang mari turut orang jahat serta bawa surat sahabat beta nyatakan pada Laksamana. Dan demikian lagi, baharu pada bulan Zulkaedah ini teman beta pergi memukat empat orang singgah di Pulau Bintang, hendak pulang mari datanglah orang jahat samun ambil perahu pukat itu. Maka teman beta empat orang itu terjun lari ke darat Pulau Bintang itu. Maka perahu pukat itu pun dibawanya pula mengambat perahu yang lain sampai ke Kuala Tebengau. 

Maka perintah orang jahat itu diketahui Laksamana. Maka disuruhnya keluar perahu, hambat orang jahat itu sampai ke Pulau Payar, tiada berdan. Maka diboleh penyuruh Laksamana perahu pukat itu bawa pulang mari. Maka perintah itu sudah beta suruh Laksamana nyatakan pada sahabat beta segera ketahui hal itu. 

Maka pada empat likur bulan Zulkaedah ini masuk perahu kecil suatu, orangnya lima orang, tiada suatu muatan dalam perahu itu. Pada kira beta, orang jahat itu hendak mari tipu mencuri. Marinya itu bersalahan daripada adat orang baik. Maka oleh Laksamana disuruh periksa orang itu, katanya asal dirinya itu orang Selangor, kemudian pindah mari duduk di negeri Perak, mari ini memukat keluar dari negeri Perak. 

Maka pukatnya tiada dalam perahu itu dan berjumpa pula dalam perahu itu (fa-wau-kaf-wau) (ha-wau-ba-alif-ta-nun) perintah kerja orang jahat. Maka beta suruh Bendahara periksa Bendahara Muda dan Syahbandar baharu mari dari Perak ini, dan Orang Kaya2 dari Perak ini, katanya sekalian itu tiada diketahui orang itu. 

Maka beta suruh tangkap pertegah taruh orang itu. Maka perahu yang perbuat kerja jahat baharu inilah di negeri beta ini. Maka yang dikenal penyuruh Laksamana orang dari sebelah timur inilah baharu datang menyamun dan mengambat orang keluar masuk pergi mari ke Pulau Pinang itu, jadi kesakitanlah segala orang jajahan isi negeri beta ini. Maka jadi takutlah segala orang hendak keluar pergi ke Pulau Pinang dan pada segala jajahan yang lain itu. 

Perbuat surat hari Ahad pada sembilan likur haribulan Zulkaedah. Tamat al-kalam.

No comments:

Post a Comment