Saturday, December 5, 2015

Surat Raja Ali Selangor kepada Francis Light (MS40320/3 folio 62) untuk meminjam wang selaksa rial

Al-Shams wa al-Qamar

Bahawa ini surat tulus dan ikhlas serta suci hati putih hati, iaitu daripada Raja Ali, barang disampaikan Tuhan seru sekalian alam apalah kiranya datang kepada sahabat kita Gubenor Pulau Pinang yang beroleh perintah di bawah kompeni Inggeris yang beroleh nama sekalian kepada orang Islam negeri timur ini, amma ba'dah.


Kemudian daripada itu, kita memberi surat kepada sahabat kita, jikalau ada tolong sahabat kita kepada kita, mintak tolong utang kepada sahabat kita rial barang selaksa, jikalau boleh sahabat kita tolong kepada kita, sahabat kita berikan kepada Ta Haji Mahmud, karena kita belumlah lagi dilepaskan oleh saudara kita Raja Selangor, karena kita hendak balik ke sinun mengambil saudara kita sekaliannya datang ke Selangor, karena kita kurang belanja itu. 

Maka kita hendak berutang dahulu kepada sahabat kita. Jikalau ada dengan tolong sahabat kita, hendaklah sahabat kita segerakan Haji Mahmud itu balik ke Selangor dengan dalam bulan ini juga. Dan lagi ada orang kita, Gur(?) Khatib hendak naik haji, hendaklah sahabat tupangkan dengan segeranya. 

Suatu pun tiada alamat kepada kita datang kepada sahabat kita, hanya tabik banyak2 adanya.

Tersurat di dalam negeri Selangor, pukul jam 3.


[MS40320/3 f.62v]

Ini surat Raja ‘Ali.

Raja Ally
17 XXXX 88

No comments:

Post a Comment