Thursday, December 3, 2015

Surat Tengku Raden Muhamad kepada Francis Light (MS40320/3 folio 58) berkenaan masalah penebusan Mak Banun anak beranak

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan muafakat yang tiada berkesudahan selagi ada cakerawala matahari dan bulan kepada pihak bersahabat handai dan taulan, daripada Tengku Raden Muhamad mari sampai kepada sahabat beta Guanador Pulau Pinang yang akil bijaksana telah masyhur sampai ke mana mana, dari atas angin dan ke bawah angin kedengaran bahana pada perintah kebajikan kedua pihaknya dengan sempurna.


Kemudian dari itu, barang tahu sahabat beta, ahwal akan surat kertas daripada sahabat beta dibawak Nakhoda Pu Intan ini telah sampailah kepada beta bersama surat ikrar Mak Banun itu. Maka itulah surat ikrar Sayid anak Seri Raja Khan, beta suruh bawak kenyataan Wan Takrif tebus Mak Banun itu anak beranak kepada Sayid, diserahkan kepada Lebai Ngah sampaikan kepada sahabat beta. 

Maka perintah sahabat beta itu sudah beta tahu tiada menilik pada orang kaya dan miskin, sama adanya yang telah sudah sahabat beta perintahkan di Pulau Pinang itu jalan sebenarnya juga diturut, jadilah beta harap ikhlas sudah tatkala sudah fikirannya itu. 

Maka pinta sahabat beta serah Mak Banun anak beranak itu pada Lebai Ngah ini, boleh dibawaknya mari sampai pada beta dengan tulus ikhlas yang sudi adanya dari karena nyata diketahui am dan khas, Banun anak beranak itu ditebus Wan Takrif, tuannya pun ada maujut. Maka sahabat beta pun faham, tiadalah siapa orang mau mengatakan dirinya itu jahat melainkan baik juga dirinya itu.

Intaha al-kalam. Tamat.

[MS40320/3 f.58v]

Surat Tengku Radin Muhamad
19 xxxxxxx

No comments:

Post a Comment