Saturday, December 5, 2015

Surat Tengku Raden Muhamad kepada Francis Light (MS40320/3 folio 63) berkenaan masalah jenayah bunuh di lautan

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan, muafakat yang tiada berkesudahan, selagi ada cakerawala matahari dan bulan, kepada pihak bersahabat handai dan taulan, daripada Tengku Raden Muhamad sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang aqil bijaksana, telah masyhur sampai kemana mana, kepada pihak bersahabat yang sempurna, sampai ke barat lalu ke timur kedengaran bahana.


Kemudian dari itu, ahwal akan surat daripada sahabat beta yang dibawa Syahbandar Seri Pekerma Raja dan Panglima Kota Seri Bijaya Muluk itu telah sampailah dengan sejahtera adanya. Maka segala tersebut di dalam surat itu fahamlah beta. 

Maka akan perjanjian itu dengan sesungguhnya ada nyata demikian itu, maka akan dikata orang yang lari itu nyata sudah jahat. Maka dirinya lari itu terlebih faham, sahabat beta orang tuha dahulu daripada beta ini, banyak pendengaran dan penglihatan. 

Maka akan perintah orang jahat2 perompak samun di laut bunuh Keling dan Cina itu telah salah, lama beta maklumkan pada ke bawah Duli Yang Dipertuan. Maka keluar titah disuruh periksa tafahus, disuruh cahari orang jahat itu, tiada lagi diboleh sebagai mana hendak dihukumkan yang tiada tentu. Maka sahabat beta pun tolong cahari timbulkan orang jahat itu, bolehlah dihukumkan, jangan jadi teladan pada yang lain lagi karena sama adanya Pulau Pinang itu dengan negeri ini, samalah beroleh kerugian itu. 

Maka akan budak2 Tenu dan Keling, sudah sampai surat sahabat beta pada ke bawah duli Yang Dipertuan. Maka keluar titah diberilah mari budak2 Tenu dan Keling sembahkan menurut surat sahabat beta beri mari. Inilah beta maklumkan pada ke bawah Duli Yang Dipertuan. Ahwal inilah beta nyatakan pada sahabat beta. Maka itulah Panglima Kota Seri Bijaya Muluk dan mata mata Sohibu dititahkan suruh pergi pada sahabat beta.

Perbuat surat pada hari Khamis, pada tiga likur haribulan Syawal. Tamat.

[MS40320/3 f.63v]

Raden Muhammad

Recd June 24 92

No comments:

Post a Comment