Friday, April 10, 2015

Senarai Penduduk Keling, Melayu, Acheh dan Tenu di Pulau Pinang (MS40320/3 folio 9) Sambungan folio 8

[sambungan folio MS40320/3 folio 8]

8 dan orang Tenu Abdul Rajak, dua ruang kedai, dulapan beranak.


3 dan orang Tenu Natang, empat ruang kedai, tiga beranak.

2 dan orang Tenu (Marat?), dua ruang kedai, dua laki bini.

2 dan Qadir, dua ruang kedai, dua laki bini.

3 dan Soleh, tiga ruang, tiga beranak.

13 dan Darji Syeikh Mahyuddin, empat ruang, tiga belas orang.

2 dan Mirangkani, seruang, dua laki bini.

3 dan Muhammad Mira, tiga ruang kedai, dua laki bini, hamba seorang.

3 dan Syeikh Mir Lebai Roti, empat ruang kedai, tiga beranak.

4 dan Hakim Berahim, tiga ruang, tiga beranak, hamba seorang, datang dari Pulau Langkawi.

3 dan Qadir Kandu, dua ruang kedai, tiga beranak.

2 dan Husin Sab, dua ruang kedai, dua laki bini.

4 dan Aceh Alang Permai, dua ruang, empat beranak.

3 dan Aceh Abdul Rahman, dua ruang kedai, tiga beranak.

3 dan Darji Mahyuddin Kandu, dua ruang, tiga beranak.

6 dan Hasan Kandu, empat ruang kedai, empat beranak, orang hutang dua orang, bini orang Perai.

16 dan Mira Lebai, empat ruang kedai, tujuh beranak, hamba tiga orang, hutang enam orang.

5 dan Nakhoda Jawa, tiga ruang kedai, lima orang, datang dari Perlis.

4 dan Osman Lebai, tiga ruang kedai, empat beranak, datang dari Perlis.

2 dan Syeikh Ismail Lebai, lima ruang kedai, dua laki bini, datang dari Perai.

4 dan Syeikh, empat ruang, dua laki bini, hamba dua orang.

14 dan Saudagar Marikan Kandu, empat ruang kedai, tujuh beranak, hamba tujuh orang.

6 dan Nakhoda Lebai Apa, empat ruang kedai, empat beranak, hamba dua orang.

3 dan Bawa, dua ruang kedai, tiga beranak.

4 dan Amat Pak, dua ruang rumah, empat beranak.

5 dan Cik Lambong, dua ruang rumah, tiga beranak, hamba seorang, hutang seorang.

6 dan Aceh Saudagar Raja, dua ruang rumah, enam beranak, datang dari Larut.

4 dan Nakhoda Cik Sah, tiga ruang, dua laki bini, orang hutang dua orang.

2 dan Nakhoda Alang, tiga ruang rumah, dua laki bini.

3 dan Cik Mat, tiga ruang rumah, tiga beranak.

5 dan Nakhoda Pu Bendang Aceh, dua ruang rumah, lima orang.

6 dan Nakhoda Pu Cadik, tiga ruang rumah, tiga beranak dan orang hutang tiga orang.

3 dan Mek Mas, seruang rumah, tiga beranak.

2 dan Mariam Bu, tiga ruang, dua laki bini.

2 dan Jurumudi, dua ruang, dua laki bini.

20 dan Tok Penggawa Muda, empat ruang rumah, orangnya dua puluh laki-laki perempuan.

4 dan Lebai Bawa Sab, dua ruang kedai, empat beranak,Ked[ah].

3 dan Nakhoda [Baba/Bawa?] Kuala, dua ruang rumah, tiga orang Kedah.


Babat Suku Orang Bujang Dalam Pekan Pulau Pinang

2 pertama bawa dua ruang kedai, dua orang.

2 dan Fakir Mahyuddin, dua ruang kedai, dua orang.

1 dan Mira Malim, dua ruang kedai, seorang.

3 dan Muhammad Kandu, seruang kedai, tiga orang.

1 dan Fakir Mahyuddin, anak saudagar Marikan Kandu, dua ruang kedai, seorang.

3 dan Nur Muhammad, dua ruang kedai, tiga orang.

1 dan Syika Marikan, seruang kedai, seorang.

1 dan Parya Tambi, seruang kedai, seorang.

2 dan Bapu Sik, dua ruang kedai, dua orang.

2 dan Mirankandu Kecik, dua ruang kedai, dua orang.

1 dan Darji Syeikh Husin, dua ruang kedai, seorang.

1 dan Haji Lebai, dua ruang kedai, seorang.

4 dan orang Aceh (Bangsak?), dua ruang kedai, empat orang.

1 dan Mira Lebai Marikan, seruang kedai, seorang.

1 dan Piru Sab, seruang kedai, seorang.

3 dan Jan Tambi, seruang kedai, tiga orang dengan hamba.

2 dan Bapu anak Abu Miya, dua ruang kedai, dua orang.

4 dan Din Muhammad, dua ruang kedai, seorang, temannya tiga orang.

1 dan Daliba dari Sab, seruang kedai, seorang.

1 dan Sayid, dua ruang kedai, seorang.

1 dan Jan Sab, seruang, seorang.

3 dan Syeikh Mudir, seruang kedai, tiga orang.

3 dan Qadir Mahyuddin, dua ruang kedai, tiga orang.

1 dan Husin Sab, seruang kedai, seorang.

2 dan Bapu Haki Sab, tiga ruang kedai, dua orang.

3 dan Marikan Syeikh Mahyudin, dua ruang kedai, tiga orang.

1 dan anak (takdar?) Husin Sab sohib, tiga ruang kedai, seorang.

2 dan Mira Husin, dua ruang kedai, dua orang.

1 dan orang Tenu Muhammad Husin, dua ruang, seorang.

1 dan Khan Sama Benggala, dua ruang kedai, seorang.

1 dan Miya Sab, tiga ruang kedai, seorang.

6 dan Pu Cat Gadang, empat ruang rumah, enam orang.

3 dan Pu Muda Aceh, dua ruang, tiga orang.

1 Pu Utas, tiga ruang rumah, seorang.

1 dan Pu Kam Aceh,dua ruang rumah, seorang.

1 dan orang Bugis Cik Nanah, empat ruang rumah, seorang.

1 dan Muhammad Lebai, dua ruang, seorang.

2 dan Nakhoda Husna Marikan, empat r[u]ang kedai, dua orang.

5 dan Pu orang Bugis Pu Seluk, dua ruang, lima orang.


[Di belakang surat]

4 dan Nakhoda Sentang, tiga ruang rumah.

15 dan [gedung?] Saudagar Nasruddin, dulapan ruang, lima belas orang.

Dan kedai Nakhoda Kecik, diberi sewa dulapan ruang.

No comments:

Post a Comment