Thursday, April 2, 2015

Surat Chit daripada Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 1 surat 8) 17 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta, Saudagar Raja.  


Ahwal akan beras dibawa Nakhoda Isa itu sudahlah beta terima ambil, banyaknya dua koyan seratus tiga puluh gantang. Nakhoda Isa itu sendiri pergi sukat, beri di kapal. Maka tersebut dalam surat Bapu beri mari itu <…> dua ratus empat puluh gantang genap, kami beri mari cukup <…> nyatakan. 

Perbuat surat pada dulapan likur hari bulan <…. [jamadil?]>

Francis Light 17 Apr 87

No comments:

Post a Comment