Friday, April 3, 2015

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 1 Surat 10) 21 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta, Saudagar Raja. 

Ahwal akan kapur dibawa ke (Dadan?/Raden?) tiga koyan dulapan nalih dan akan kapitan Yan Klas sekoyan itu pun sudah beta terima ambil. 

Bermula mana karung yang beta beri pergi dahulu itu, hingga itulah sahabat beta beri mari. Jangan lebih kerana banyak sudah kapur dan ayam seratus ekor. Itu pun sudah beta terima ambil. Inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat pada tiga haribulan Rejab. Tamat. 

Francis Light 21 April 87

No comments:

Post a Comment