Friday, April 3, 2015

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 1 surat 11) 29 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal akan kapur dibawa Nakhoda Husna Lebai itu sudah beta terima ambil. Banyak karungnya seratus empat puluh dulapan karung. Tersebut dalam surat sahabat beta dulapan koyan. Pendapat beta sekoyan pun tiada sampai dan ayam seratus. 

Maka lagi, janganlah sahabat beta beri mari kapur barang segantang pun. Karung yang tinggal di sana itu sahabat beta isi padi, beri mari. Inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat sebelas haribulan Rejab. 

Francis Light 29 April 87

No comments:

Post a Comment