Friday, April 10, 2015

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 7 surat 19) 21 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal akan padi diberi mari Bapu dibawa (Iyap Loo?/Yap Loo/Ipalu?) itu sudah beta suruh sukat, terima ambil banyak dua koyan seratus tiga puluh gantang. Inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat pada dua haribulan Rejab hari Jumaat. Tamat. 

F Light 21 April 87

No comments:

Post a Comment