Thursday, April 9, 2015

Surat Chit Francis LIght kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 6, surat 12)

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal akan beras dibawa Nakhoda Sibu itu sudahlah beta sukat, terima ambil banyaknya tiga koyan tiga ratus sembilan gantang dan padi empat koyan dua ratus lima belas gantang dan ayam seratus ekor. Ahwal inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat pada dua likur haribulan Rejab. Tamat. 

Francis Light

No comments:

Post a Comment