Friday, April 10, 2015

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 7 surat 20) 15 Mei 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal minta sahabat beta beri mari daftar fasal yang sahabat beta beri mari sekalian itu hendak selesai dalam bulan ini juga atau sahabat beta mari sendiri. Jikalau lepas bulan ini tiada boleh selesai, maka jangan sahabat beta alpakan. 

Perbuat surat pada dulapan likur haribulan Rejab hari Selasa. Tamat. 

Francis Light 15 May 1787

No comments:

Post a Comment