Friday, April 10, 2015

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 7 surat 18) 21 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal lembu jantan dua ekor dan betina dulapan ekor dibawa Nakhoda Parsat itu sudah beta terima ambil. Ahwal inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat pada dua haribulan Rejab hari Jumaat. Tamat.

F Light 21 April 87 

No comments:

Post a Comment