Friday, April 3, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 3 surat 4) 3 April 1787 tentang ambilan papan cina, lembu, beras dan rotan

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal surat sahabat beta dibawa Nakhoda Bapu itu sampailah pada beta, seperti tersebut dalamnya sudahlah beta terima ambil <…> 

<…> ambil dan lagi papan Cina dibawa Nakhoda Isa itu pun sudah beta terima ambil tiga puluh keping. 

Bermula mana lembu yang sudah sahabat beta beli dahulu itu beri marilah. Syahadan akan beras itu, sahabat beta beri mari juga. Itulah rotan dua puluh gelung beta serah beri pergi kepada Nakhoda Bapu. Inilah beta nyatakan. 

Tamat. 

Francis Light 3 April 1787

No comments:

Post a Comment