Tuesday, April 7, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 4 Surat 5) tentang pembelian beras, ayam, telur ayam dan papan cina

Surat tulus ikhlas daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta, Saudagar Raja. 


Ahwal beras sahabat beta beri mari dibawa Marikan itu sudahlah beta terima ambil, banyaknya seribu dua ratus gantang, dan ayam enam puluh ekor, dan telur ayam tiga ratus, dan papan Cina tiga belas keping. Ahwal inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat pada sembilan belas hari bulan Jamadil Akhir. Tamat. 

Francis Light (8?) March

No comments:

Post a Comment