Friday, April 3, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 3 surat 3) 24 Mac 1787 tentang pembelian ayam, beras, telur ayam, papan cina

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas serta kasih sayang daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal surat sahabat beta dibawa Nakhoda Bapu itu sampailah pada beta. Tersebut dalamnya ayam tiga ratus, sampai kepada beta seratus sembilan puluh, dan beras seribu gantang dan telur ayam seribu dan itik dua belas dan papan Cina sepuluh keping. Sekalian yang tersebut ini sudah beta terima ambil. 

Bermula akan ayam itu banyak mati. Jangan sahabat beta muat banyak-banyak, jadi rugi. Maka akan beras itu jikalau ada perahu kecil-kecil, sahabat beta muat beri mari juga. Jikalau tiada berperahu, apabila sudah terhimpun, nyatakan mari, boleh beta suruh pergi ambil dengan sulab. Ahwal inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat pada tiga haribulan Jamadil Akhir, hari Sabtu. Tamat al-kalam.Tamat. 

Francis Light 24 March 87

No comments:

Post a Comment