Wednesday, April 8, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 5 surat 15) 22 Mac 1787 tentang pembelian lembu dan papan cina

Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 


Ahwal akan lembu sepuluh ekor dan papan Cina dua puluh dibawa Nakhoda Isa itu sudahlah beta terima ambil. Menerima kasih sahabat. 

Maka lagi jangan sahabat beta beri mari lembu jantan banyak sudah, sahabat beta beri mari lembu betina besar-besar dan kapur empat lima koyan. Sahabat beta bicara beri mari dengan segeranya. Jikalau sahabat beta kehendaki rial, beri mari orang terima ambil. Inilah beta nyatakan.

Perbuat surat dua haribulan Jamadil Akhir. Tamat. 

Francis Light 22 March 87

No comments:

Post a Comment