Wednesday, April 8, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 5 surat 16) tentang pembelian lembu

Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 


Ahwal akan lembu dibawa (Isang?/Ai Seng?) sepuluh ekor itu sudahlah beta terima ambil. Ahwal inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat pada enam likur haribulan Jamadil Akhir hari Ahad. Tamat. 

Francis Light 87

No comments:

Post a Comment