Wednesday, May 6, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 45) 12 January 1789 tentang ambilan dan bayaran yang perlu diselesaikan

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang dan tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Maka beta pinta sahabat beta suruh mari segala orang yang tersebut nama seperti dalam daftar ini, masing-masing perahunya bersama (panjang/pancang/pancung?) Aceh, barang yang ada di Pulau Pinang itu, hendak dikira-kira ada ambilan dan bayaran masing-masing sedikit pada beta boleh hendak diselesaikan lagi, ada banyak dalam daftar segala nama orang itu tiada beta salin, beri pergi pada sahabat beta. Itulah beta nyatakan.

Pergi surat sepuluh haribulan Rabiul Akhir, hari Khamis. Tamat.

[Di belakang surat]

King of Queda
12 Jany. 89

No comments:

Post a Comment