Tuesday, January 19, 2016

Catatan Pembelian Barang-barang dan Upah (MS40320/3 folio 68)

Pada dua belas hari bulan Sawal dibeli nibung dua ratus lima puluh enam batang, harganya sepuluh riyal. Tamat. 

Sebagai pulak dibeli nibung bulat empat puluh batang buat bangsal, itu juga harganya seriyal lima kupang. 

Sebagai pulak dibeli kayu panjang buat rumah tukang dari Bombay, seratus dua puluh, harganya tiga riyal. 

Sebagai pulak upah orang empat orang buat bangsal, empat hari, pada seorang sehari enam kenderi. 

Sebagai pulak dibuat bangsal jual ikan dua biji, belanjanya sebelas riyal dua kupang. 

Sebagai pulak dibeli tiang rumah banyaknya empat puluh batang pada bulan puasa, harganya dua puluh riyal. 

Sebagai pulak diupah orang buat gedung dalam banyak, upahnya dua puluh riyal. 

Sebagai pulak dibeli tiangnya dulapan batang, harganya lima kupang. 

Sebagai pulak kayunya pegawainya, belanjanya tiga riyal sekupang. 

Sebagai pulak (kaf-alif-lam-ta/kalat?) ambil samir empat puluh, harganya empat kupang. 

Sebagai dibeli atap pada Cik Tanjung seribu dua ratus, harganya enam riyal pada dua puluh haribulan Sawal. 

Sebagai pulak dibeli pada Cik Seru atap enam ratus, harganya tiga riyal. 

Sebagai pulak dibeli atap dua ratus, harganya seriyal dibawak pada bangsal garam. 

Sebagai pulak dibeli atap buat bangsal batu di Teluk Ayer Raja, banyaknya seribu seratus, harganya lima riyal empat kupang. 

Sebagai pulak dibeli nibung panjang seratus lima puluh buat bangsal garam, harganya seriyal empat kupang. 

Sebagai pulak dibeli tiram dua ratus lima puluh, harganya dua riyal. 

Pada tujuh likur haribulan Zulkaedah dibeli nibung bulat kepada Cik Dolah, banyaknya dua ratus lima puluh, harganya sepuluh riyal. 

Sebagai dibeli nibung belimbing panjang dua ratus, harganya dua riyal empat kupang, buat bangsal garam juga. 

Sebagai pulak dibeli kayu panjang tiga puluh batang, harga seriyal, dibawak pada bangsal garam. Tamat.

No comments:

Post a Comment