Saturday, August 6, 2016

Surat Po Kut Nadabah Teluk Semawi kepada Francis Light (MS40320/4, f.2) memesan kain putih gajah, opium, senapang

Al-hamdu lillah asma’ al-‘izam wa rab al-‘arsy al-kiram wa ihtimal alaihi khairuh al-akmal wa al-salat wa al-salam ‘ala Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi al-azim wa bi al-hidayah al-a’yan al-karim telah selesai daripada memuji sifat  al-rahman wa bi a-qudrah al-a‘la dan selawat akan nabi ila akhir al-zaman maka diidafatkan dalamnya sembah banyak2 serta ta’zim dan takrim iaitu daripada Nakhoda Po Kut Nadabah yang hina dina lagi miskin dan yatim kepada pangkat yang a’la dan darjat yang tinggi iaitu Gurnador Pulau Pinang yang telah ditolongkan Allah dan sekalian nabi dari dunia datang ke akhirat Amin ya Rab al-‘alamin amma ba’d 


ada pun kemudian dari itu barang tahu oleh Datuk akan hal ehwal hamba Datuk orang miskin sangat jikalau ada kasih sayang Datuk akan hamba Datuk kirim kain putih gajah khur barang yang ada dan opiun dan senampang barang empat pucuk jikalau sebenggala harganya sekalipun dan ubat yang baik satu kipar(?) dan batu barang dua tiga puluh dan lagi suatu pun tiada jenteramata hamba Datuk melainkan hanya beras ada dua koyan dan lagi seluar satu dan lagi beras kurang asa(?) tiga empat puluh sempit(?) dan gambir dulapan puluh buah jikalau ada Datuk kasih akan hamba Datuk beri kepada adinda hamba Po Qadir ialah nakhoda perahu itu barang2 khabar Datuk beri balas surat ada dengan tiada ialah wakillah hamba yang mutlak sekarang ini hamba Datuk tengah wasalkan pinang ada sekati dua kati jikalau sudah sampai surat Datuk ke Teluk Semawi insha Allah ta’ala berkat mukjizat nabi ‘alaih al-salam sampailah hamba Datuk ke negeri Pulau Pinang Darul Aman 

tamat al-kalam bi al- khair wa al-salami

No comments:

Post a Comment