Friday, August 5, 2016

Surat Teuku Muda Muhamad Saat Teluk Semawi kepada Francis Light (MS40320/4, f.3) berkenaan penghantaran beras ke Pulau Pinang

Tulus dan ikhlas syerta suci hati yang tiada terhingga dan tiada bermasa selagi ada kiranya puayuran(?) jika wa al-nur al-syams wa Allah wa al-muqawwad dan syerta pukesaran(?) dan malam dan siang itu daripada hati barang disampaikan oleh Tuhan seru alam sekalian alam apalah kiranya dan kepada sahabat Gunador Pulau Pinang yang beroleh kebesaran dan kemuliaan yang memerintahkan bandar Pulau Pinang Kompeni di dalam daerah nenggeri Pulau Pinang dan yang mengasihi segala dagang wa al-ba’d maka adalah diumpamakan seperti sepohon kayu di tengah padang yang rompak lagi rendang daunnya dan syerta harum baunya maka sekalian pun bernaunglah di bawahnya kepada ketika tengah hari maka sekalian burung pun makanlah buahnya maka angin pun bertiup dengan lemah lembut maka syerilah bawanya yang amat lazat cata rasyanya maka mesaralah kepada segala anggota maka mengucap syukurlah segala yang berbawang di bawahnya itu maka masyahurlah wartanya kepada segala alam sebab mendengar perangai yang demikian itu maka rindulah kita maka inilah akan ganti surat kita dan lagi arif bijaksana kepada memerintahkan kepada berkasih kasihan antara sahabat dan handai taulannya wa ba’d 


kemudian dari itu akan surat daripada Teuku Muda Muhammad Sha’ad duduk dalam Bandar Teluk Semawi tuanlah selamat sempurna sampai kepada saya dengan sejahteranya maka saya membukalah dengan hati yang suci dan muka yang jernih maka terhambarlah daripada lipatnya dan menerinya maka sebuttanlah(?) lambat maka teranglah telinga segala yang mendengarkan dia syerta terbukalah hati saya mendengar perkataan yang teguh tersebut di dalam surat ini wa ba’d ada pun kemudian dari itu barang maklum kiranya akan hal ehwal perbuatan hamba kirim kertas sekeping akan sahabat Gunador Pulau Pinang hamba dengar nenggeri Pulau Pinang kurang beras sekarang pun sudah hamba suruh bawa beras tiga buah perahu dan akan nakhoda perahu itu Pertama2 nakhoda Po Kalat kedua nakhoda Po Lam Kalat ketiga nakhoda Po Tangkib itulah yang sudah hamba suruh belayar lain daripada itu dibelakang sampai dua tiga lagi dan akan hal perahu itu sahabat suruh pulang dengan segera2 jangan lambat sebagai lagi apa yang ada dapat dalam nenggeri Teluk Semawi sahabat beri alamat kepada hamba barang2 yang ada 

demikianlah tamat al-kalam

No comments:

Post a Comment