Friday, October 30, 2015

Surat Long Ismail kepada Francis Light (MS40320/3 folio 28) tentang penghantaran lembu dan kambing dan persiapan perahu dan senjata

Qawluhu al-Haq wa Kalamuhu al-Sidq

Surat kasih sayang serta tulus dan ikhlas yang tiada berkeputusan selagi ada perkitaran cakerawala matahari dan bulan daripada cucunda Long Ismail, barang disampaikan Tuhan alam kepada nenda Tok Kapitan Light Dewa Raja Gurnador yang telah termasyhur gah kepujian pada segala negeri sebelah timur dan barat.


Kemudian daripada itu ahwal, maka adalah Syaudagar Marikan Kandu mari nyatakan pada cunda, katanya nenda pesan mari suruh cunda cahari beli lembu dan kambing hantar pergi karena ada sampai kapal perang kompeni mari ke bandar Pulau Pinang itu. Maka inilah orang tuha cunda Tok Long Gandal, cunda suruh bawa hantar lembu dan kambing, pinta nenda suruh terima ambil. 

Syahadan maka adalah akan cunda pun dititahkan Duli baginda suruh pergi ke merata(?) bersama2 dengan Dato’ Laksamana, disuruh berlayar pergi di dalam dua puluh hari bulan Jamadil Akhir ini juga. Maka jadi sangatlah susah hati cunda karena mana ada perahu cunda pun habis sudah cunda suruh berlayar pergi pada segenap negeri sebelah timur itu dengan sebab tiada baginda titahkan suruh cunda bersiap bersama2 dengan Dato’ Laksamana dari dahulu, baharu Dato’ Laksamana sudah siap sampai mari dari Pulau Langkawi inilah baharu baginda titahkan kata pada cunda hendak suruh pergi bersama dengan Dato’ Laksamana itu. 

Maka jadi tiadalah dan cunda hendak cahari siapkan perahu dan senjata melainkan harap cunda akan penolong nendalah perintah pergi cunda pada sekali ini daripada sekalian perkaranya, jangan cunda beroleh malu akan sama yang hendak pergi itu karena sudah termasyhur diketahui oleh segala orang, katanya cunda ini sudah tentu nenda ambil jadikan cucu serta sangat dikasihi. 

Syahadan adalah Nakhoda Kecik beri surat mari akan cunda, katanya nenda suruh cunda bicarakan cahari beli kapur barang sepuluh koyan, nenda hendak beri perahu mari ambil. Maka itulah kapur cunda suruh hantar pergi sebuah perahu bersama Tok Long Gandal ini, akan yang lagi itu pun di dalam cunda duduk suruh kutip beli himpun taruh. Maka segala khabar dan pesan daripada cunda telah nyatalah pada Tok Long Gandal ini. 

Ahwal inilah dinyatakan. Tamat al-kalam.

No comments:

Post a Comment