Tuesday, November 10, 2015

Senarai nama orang bekerja dan berhutang (MS40320/3 folio 35)

Pertama Aisah
Dan Kasim 
Dan Maulut
Dan Semail
Dan Du Rauf
Dan Pak Perak
Dan Du Manis
Dan Mukmin
Dan Jafar
Dan Dapat
Dan Cik Lah
Dan Qamar
Dan Mat
Dan Juru Mudi
Dan Panjang Epak
Dan Kamil
Dan Majid
Dan Itam
Dan Musa
Jumlahnya jadi sembilan belas orang laki laki yang boleh bekerja. Tamat.


Babat yang perempuan
Pertama2 Cik Jak
Dan Emak Semaun
Dan Banan
Dan Beruci
Dan Cita
Dan Mek Ngah
Dan Nur Elah
Dan Si Kamis
Dan Dini
Dan Busu
Dan Along
Dan Mek Ngah
Dan Mek Panjang
Dan Dinah
Dan Ngah laki2
Dan Bercat Laki2
Dan Mek Along
Dan Emak Bakar
Dan Nur Caya
Dan Nur
Dan Long Kabat
Jumlahnya jadi dua puluh, seorang kecik besar2. Tamat.

[MS40320/3 f.35v]
Pertama Cik Long
Dan Surin
Dan Cik Malim 
Dan Si Karang jumlahnya empat orang, hutangnya tujuh puluh rial.

Sebagai Busu Petani
Dan perempuannya nama Kecin
Dan anaknya perempuan nama Sulung
Dan Mek Ngah
Dan Mek Padang, jumlahnya jadi lima beranak, hutangnya lima puluh rial.

Sebagai hutang Jalal
Dan isterinya nama Mek Tijah
Dan anaknya dua orang, jumlahnya jadi empat beranak, hutangnya dua puluh enam rial.

Sebagai pula Qahar
Dan anaknya nama Alim
Dan Rahim
Dan Cik Tah isteri Panglima Du Hakim, jadi empat orang, hutangnya empat puluh rial.

No comments:

Post a Comment