Monday, November 2, 2015

Surat Sultan Abdullah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 29) berkenaan penggunaan mata wang di Kedah dan pembelian beras

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.


Maka adalah surat dan opium dua puluh peti dan meriam besi kecil sepasang dan macam pitis tembaga tiga jenis sahabat beta beri mari pada anak beta itu, Cik Awi sudahlah sampai kepada beta. Maka akan pesan sahabat beta kepada anak beta itu seperti gebala lembu yang tahu buat minyak sapi lembu dan (kaf-wau-sin, kusa?) dan perahu muatan dua koyan sebuah, itu pun sudah sampai kepada beta. Maka akan (kaf-wau-sin, kusa?) itu dalam beta suruh buat pekakas pakaiannya dan gebala lembu yang tahu buat minyak sapi itu tiada di sinun. Jika hendak jadi guna buat ubat hingga dibawa orang kapal dari negeri Keling. Maka boleh minyak sapi itu. 

Maka akan fasal pitis itu sudah beta bicara jadi banyak susah karena orang utan padang sudah biasa dengan kupang kenderi dan tera timah, jika diubah tiada tahu mereka itu berkira, tambahan kupang kenderi dan tera timah itu bekas mata paduka marhum perintahkan sudah tetap kemudahan berkira2 isi negeri ini. Dengan hal itulah tiada beta ambil pitis itu. 

Dan akan perahu sahabat beta minta sebuah itu, perahunya ada sudah tuha sedikit. Maka perahu yang baru tiada, habis dibawa laksamana. Maka perahu yang ada ini boleh sahabat beta suruh mari lihat, jika jadi guna boleh beta suruh hantar pergi kepada sahabat beta dan akan beras sahabat beta minta beli jadi belanja sahabat beta itu, dalam beta suruh beli, apabila sudah terhimpun beras itu, beta beri surat nyatakan sahabat beta. 

Maka adalah fasal beras ini, beta nyatakan kepada sahabat beta, selamanya beta tegah larang orang bawa keluar beras itu. Pada ketika banyak jadi padi bendang, beta lepas juga sedikit2 beras itu, beta ambil cukainya jadi belanja. Maka selama sahabat beta duduk di Pulau Pinang, banyak orang bermuat beras padi bawa keluar, katanya hendak bawa pergi ke Pulau Pinang, sudah lepas kuala, ke mana2 dibawanya pergi tiada berketahuan. 

Maka perintah itu sudah beta ketahui, itulah beta kira kehadapan ini. Jika sahabat beta berkehendak beras padi atau lainnya, sahabat beta beri mari surat kepada beta, boleh beta suruh beli hantar pergi kepada sahabat beta. Maka janganlah sahabat beta beri surat pada tempat yang lain minta beras padi atau lainnya. Inilah beta nyatakan kepada sahabat beta.

Perbuat surat pada enam belas hari bulan Rejab, hari Jumaat. Tamat.

No comments:

Post a Comment