Tuesday, November 24, 2015

Surat Sultan Alauddin Johan Berdaulat Aceh kepada Francis Light (MS40320/3 folio 45) berkenaan jualan lada dan kuda

Insya Allah Taala, ini surat terbit di dalam kain kalbu, iaitu keluar di dalam kota cahaya permata, sampai pihak wajah sahabat kita Komodor Light.


Ada pun kemudian dari itu, barang ketahui sahabat kita akan surat sahabat kita kirim kepada Kapitan Misteri Tan itu sudah disampaikan Allah Taala dengan selama[t]nya. Dan akan khabar di dalamnya itu sudah kita fahamkan. 

Dan akan lada pun sudah kita timbangkan, tiada dikurang daripada pikul kita. Dan lagi pula akan kuda sahabat kita pinta beli, tiada kepada kita karena kita bukan orang syaudagar, hingga jangan putus sahabat mahabbah kita dengan sahabat kita kepada siang dan malam. 

Itulah tiada ada tanda hayat kita yang lain melainkan kuda palang suatu sudah kita duduk, tiada sepertinya, jadi barang2 guna insya Allah Taala, di belakang Kapitan Misteri Tan kita cari yang baik, kita kirim kepada kapal yang lain.

Tamat al-kalam bilkhair.Tamat.

[MS40320/3 f.45v]
King of Acheen
Nov. 1790

Haji  Abdullah

Raja Aceh

No comments:

Post a Comment