Monday, March 9, 2015

Surat Raja Cenak kepada Francis Light (MS40320/1 folio 33) Selasa, 30 Ogos 1791 Tahun Dal Akhir tentang masalah antara Lebai Abdul Latif dan Nakhoda Isa

Al-Mustahaqqah Surat kasih sayang tulus ikhlas daripada beta Raja Long Umar di negeri Kedah Darul Aman, sampai pada sahabat beta Dato` Gurnador yang arif bijaksana dan yang mempunyai perintah di dalam bandar Pulau Pinang serta yang amat mengasihani segala hamba Allah yang teraniaya, supaya jadi ramailah segala dagang masuk berniaga ke dalam Pulau Pinang itu dengan sebab baik bicara dan tuah sahabat beta, jadi makmurlah di dalam bandar Pulau Pinang itu. Maka sekarang ini adalah perintah saudagar beta itu Lebai Abdul Latif jadi dakwa dengan Nakhoda Isa Dalil. Fasal ambilan Nakhoda Isa Dalil pada Lebai Abdul Latif sepeti opium, janji hendak beri beras sembilan koyan hantar ke Pulau Pinang, serta ada dengan surat tapak tangan Nakhoda Isa Dalil dan bekas jarinya, beri taruh pada Lebai Abdul Latif mengaku tanda sah ia mengambil opium sepeti, janji hendak beri beras sembilan koyan akan Lebai Abdul Latif, ada dengan saksinya serta khat segala saksinya ada pada surat itu sekian lama sudah. 

Maka sekarang ini Lebai Abdul Latif mari pinta beras sembilan koyan itu pada Nakhoda Isa Dalil. Maka oleh Isa Dalil disangkalnya serta dinafikannya segala-gala tiada ia mengambil opium sepeti pada Lebai Abdul Latif. Janji hendak beri beras sembilan koyan itu pun tiada surat tapak tangannya, itu pun ditolongkannya jadi sampai teriak keduanya pada Ke Bawah Duli Baginda Yang Dipertuan Yang Maha Mulia, kalau diteliti suruh beta beri surat beta akan sahabat beta ke Pulau Pinang, pinta periksa segala saksi itu. Maka itulah beta pinta tolong pada sahabat beta pada jalan kebajikan, periksa segala saksi yang tersebut. Pinta saksi itu kata mari dengan betul benarnya, itulah surat tapak tangan Nakhoda Isa Dalil serta titah Duli Baginda Yang Dipertuan Yang Maha Mulia beta beri pergi pada sahabat beta, pinta dengan penolong daripada sahabat betalah pada genap perkaranya. Jangan teraniaya teman beta dengan betul benar harta beta, jadi malu beta, lagi kerugian beta. Haraplah beta akan penolong sahabat beta pada segala waktu ini. 

Akan beta dengan sahabat beta jika selagi ada cakerawala mengedarkan dunia menerangkan alam, tiadalah hendak berputusan kasih dengan sahabat beta. 

Demikianlah adanya perbuat surat pada sembilan likur hari bulan Zulhijjah, hari Selasa pada sanah 125 tahun-tahun dal akhir. Tamat.

[Di belakang surat]

Raja China concerning
Lebbe Pelatiff
14 Sep 91

No comments:

Post a Comment