Saturday, March 7, 2015

Surat Syahbandar Selangor kepada Francis Light (MS40320/1 folio 9) tentang penghantaran tembakau serta meminta opium

Nur al-Shams Wa al-Qamar Bahawa ini surat tulus dan ikhlas serta suci hati yang putih dan hening dan jernih iaitu daripada Syahbandar Selangor yang daif lagi miskin. Barang disampaikan Tuhan seru sekalian alam apalah kiranya terkhusus kepada sahabat kita Senyur Gurnador Mister Light yang bermakam, serta memerintahkan di bawah angin ini kebesaran kompeni Inggeris, dan masyhur wartanya yang ihsan, memerintahkan Pulau Pinang serta memeliharakan segala dagang senteri yang pergi mari itu, serta ditetapkan Tuhan semakmur hidup dalam dunia ini dengan kebesarannya dan kemuliaannya fi al-din, amin thumma amin, wa ba’du. Al-kalam daripada itu, barang mafhum kiranya Senyur Gabenor, adalah kita menyuruhkan Nakhoda Syawal itu namanya dengan sebuah banting, serta adalah membawa tembakau sedikit dan kain beli, melainkan dengan tolong Senyur Gabenorlah daripada sakit sukarnya barang suatu hal ehwalnya di Pulau Pinang itu. 

Dan lagi sahaya minta tolong opium yang baik barang dua peti, barang berapa harganya taruh dalam tapak tangan berikan kepada Nakhoda Syawal itu, insya Allah Taala kepada musim selatan inilah sahaya sendiri datang ke Pulau Pinang mendapatkan Senyur Gabenor itu akan opium itu. Jangan tiada sahaya ditolong sekali ini, Allah Allah Allah. 

Satu pun tiada tanda burhan al-wujud sahaya kepada Senyur Gabenor, hanyalah setimah empat puluh kati beratnya. Kiriman sahaya kepada sahabat kita itu umpama setangkai bunga juga adanya. 

Pergi surat kepada dua puluh haribulan Jamadil Awal kepada hari Sabtu. Termaktub dalam Selangor. Intaha al-kalam.

[Di belakang surat]

Shahbandar
Selangor
17 March 87

No comments:

Post a Comment