Saturday, March 21, 2015

Surat Tuan Sayid Muhammad (Terengganu?) Larut (Perak?) kepada Francis Light (MS40320/1 folio 28) tentang kesilapan pembelian ubat bedil dan mohon ditukar

Qawluhu al-haq


Ini surat tulus dan ikhlas tanda berkasi[h]-kasihan serta muafakat yang tiada berkesudahan, selagi ada cakerawala matahari dan bulan, daripada beta Tuan Sayid Muhammad yang daif lagi miskin di dalam Larut, serta barang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala apalah kiranya kepada sahabat beta Tuan Gurnador Raja Pulau Pinang yang aqil bijaksana, telah masyhurlah kepujian sampai ke mana-mana, meme[li]harakan sekalian orang fakir miskin, wa ba’dahu. 

Kemudian daripada itu, maka adalah ahwal perintah ubat bedil yang Dato` suruh ambil kepada Kapitan Kir, maka sudahlah sahaya ambil. Tatkala sahaya mengambil ubat itu, tiada sahaya buka adu seperti macam yang diberinya lihat itu kepada sahaya, sa[m]pai ke Larut baharu sahaya buka lihat hendak dipakai. Maka bersalahanlah daripada macam itu kerana macam itu ubat senapang yang terambil oleh Kapitan Kir beri kepada sahaya ubat meriam itulah. 

Maka sahaya kirimkan kembali kepada Dato` ubat itu, melainkan sahaya pinta tabiklah banyak-banyak jikalau belas dan kasihan kepada sahaya orang daif lagi miskin, pinta Dato` tukarilah seperti macam itu. Di dalam pada itu, apa juga hukum Dato` pada sahaya, jikalau bukan ubat yang sahaya ambil kepada kapitan Kir itu, apa (Rudi?) periksa Dato` atas sahaya adalah sahaya, dan jikalau tiada benar kembali ubat itu, asal Dato` lihat seperti macam yang dihargakannya tiga puluh riyal itu melainkan sahaya tanggunglah bayar juga harganya. 

Dan jikalau seperti ubat yang sahaya kembalikan ini tiadalah suka ubat itu, maka sekarang ini sahaya pinta tolong kasihan banyak-banyak, tiadalah dua tiga harap pada sekarang ini melainkan kepada Dato`lah. Dan jika ada ganti tukar beri ubat itu, melainkan serahkanlah pada Encik Amat kerana ia wakil mutlak sahaya menerimanya ubat itu. 

Tamat al-kalam pada dua likur hari bulan S[y]aban, pada hari Isnin, diperbuat surat ini. 

No comments:

Post a Comment